top of page

Regulamin

REGULAMIN USŁUGI

----

PRZEGLĄD

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez Caffè Valentino di Valentino Francesco. Terminy „my” i „nasz” występujące na stronie odnoszą się do Caffè Valentino di Valentino Francesco. Caffè Valentino di Valentino Francesco oferuje tę stronę internetową ze wszystkimi dostępnymi na niej informacjami, narzędziami i usługami, pod warunkiem, że jako użytkownik zaakceptujesz wszystkie warunki, informacje i ostrzeżenia tu podane.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), które obejmują zasady i warunki oraz dodatkowe informacje cytowane w tym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń odwiedzających, sprzedawców, klientów, sprzedawców i/lub plakatów z komentarzami i inną treścią.
Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeżeli nie zaakceptujesz w całości warunków niniejszej umowy, nie będziesz mieć możliwości uzyskania dostępu do witryny internetowej ani korzystania z jej usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do samych Warunków.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia dodawane do bieżącego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc., która zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, za pomocą której możemy sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i upoważniłeś nas do zezwalaj osobom niepełnoletnim, za które odpowiadasz, na korzystanie z tej witryny.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno rozpowszechniać żadnych robaków, wirusów ani innego rodzaju szkodliwego kodu.

Naruszenie któregokolwiek postanowienia Regulaminu spowoduje natychmiastową utratę prawa do korzystania z Usług.
ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy nasz.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.
ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały znajdujące się na tej stronie mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z bardziej autorytatywnymi, dokładnymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Opierając się na informacjach zawartych na tej stronie, przejmujesz ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.
ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.
ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów i zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i zdjęcia produktów w sklepie były wiernie odwzorowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory widoczne na ekranie komputera będą dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo (choć nie jesteśmy do tego zobowiązani) do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, obszarowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Sprzedaż jakiegokolwiek produktu lub usługi za pośrednictwem tej witryny jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.
ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego otrzymanego zamówienia. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych za pomocą tego samego konta klienta, przy użyciu tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię za pośrednictwem adresu e-mail, adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez hurtowników, sprzedawców detalicznych lub dystrybutorów.
Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych danych, takich jak adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów i zwrotów.
ROZDZIAŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy i nie mamy kontroli ani którymi nie zarządzamy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń, warunków lub potwierdzeń jakiegokolwiek rodzaju. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według uznania. Do Ciebie należy upewnienie się, że znasz i akceptujesz warunki, którym podlegają narzędzia stron trzecich.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (na przykład poprzez wprowadzenie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.
ROZDZIAŁ 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę zawartości lub dokładności takich stron internetowych. Nie udzielamy żadnych gwarancji i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i procedurami strony trzeciej i upewnienie się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, wnioski, wątpliwości i pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do odpowiedniej strony trzeciej.
ROZDZIAŁ 9 – UWAGI, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli prześlesz nam określone materiały online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”) – na przykład na naszą prośbę wpisy konkursowe lub bez naszej prośby kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały — zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć lub w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić rekompensatę za uwagi; lub (3) odpowiadać na komentarze.
Możemy (ale nie mamy tego obowiązku) monitorować, edytować i usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub treści, które naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejszy Regulamin świadczenia usług.
Zgadzasz się unikać komentarzy naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do prywatności, dobra osobiste i inne prawa rzeczowe lub osobiste. Ponadto zgadzasz się nie publikować komentarzy zawierających materiały oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, obelżywe lub obsceniczne, a także wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłyby mieć wpływ na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesłane komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości i pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, terminów dostawy lub dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości i pominięć poprzez zmianę i aktualizację informacji lub anulowanie zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie (w tym po złożeniu zamówienia) i bez żadnych ostrzeżenie.

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Brak określonej daty aktualizacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej należy rozumieć jako zapewnienie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są prawidłowe i aktualne.
ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Poza innymi zakazami określonymi w Regulaminie, zabrania się korzystania z serwisu lub jego zawartości:
(a) w celach nielegalnych; (b) nakłaniania innych do wykonywania czynów niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych praw, rozporządzeń lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub łamać prawa własności intelektualnej nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, wiek, kraj pochodzenia lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Usługi, wszelkich powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych użytkowników; (i) w przypadku spamu, phishingu, pharmingu, wysyłania pretekstów, pająkowania, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień dotyczących zabronionego użytkowania.
ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można osiągnąć w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy od czasu do czasu zawiesić usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadamiania Cię.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane za jej pośrednictwem są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) oferowane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków. typu, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i wolności od naruszeń.
W żadnym wypadku Caffè Valentino di Valentino Francesco i jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne jakiegokolwiek rodzaju – w tym między innymi utracone zyski, utracone zyski, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, czy to wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), z tytułu odpowiedzialności lub z innego powodu – wynikające z użycia jakichkolwiek usług lub produktów uzyskanych za pomocą usługi, ani za jakiekolwiek inne reklamacje związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści, straty i szkody wszelkiego rodzaju związane do korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli został powiadomiony o takiej ewentualności.
Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Caffè Valentino di Valentino Francesco oraz jej spółki dominujące, zależne i stowarzyszone, a także jej partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i zależnych od wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.
ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług Regulamin, bez uszczerbku dla ważności i obowiązywania pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania podjęte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.
Ponadto, jeśli według naszego wyłącznego uznania naruszysz lub podejrzewamy, że naruszyłeś którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do i łącznie z datą rozwiązania. ; w rezultacie możemy odmówić Ci dostępu do Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie umowy, wcześniejszą lub równoczesną komunikację oraz propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony piszącej.


ROZDZIAŁ 18 – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Via Senatore Parodi snc 89900 Vibo Valentia VV Italia.


ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG

Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.


ROZDZIAŁ 20 - KONTAKTY

Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu usługi prosimy kierować na adres emporiovalentino63@gmail.com.

Payment Methods
bottom of page